KVALITET & MILJÖ

Vi har ett verksamhetssystem samlat i en kontorshandbok som ansluter till ISO 9001 respektive 14001 avseende kvalitets- och miljöarbetet.

Vår kvalitets- och miljöpolicy redovisas i en kontorshandbok.

Vi gör projektanpassade kvalitets- och miljöplaner när beställare så önskar.