MÅL & VISION

Vi är en professionell aktör i sammanhang där byggnader och fysisk miljö blir till. Vi tror på ett arbetssätt där prioriteringar sker på helhetens villkor.

Vi vill aktivt arbeta med att definiera mål och medel tillsammans med våra beställare och medkonsulter. Vi tror på ett öppet och generöst samarbetsklimat mellan aktörerna i processen.

Vi vill att de projekt vi medverkar till skall hålla hög arkitektonisk kvalitet.