LEDNING

Arbetet bedrivs med projekten i fokus. Verksamheten organiseras och bemannas helt efter projektens behov. Projektgrupperna sätts samman unikt för varje projekt.

Företaget leds av VD som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av 3 medarbetare. Vi har också en ekonomichef samt en särskild funktion med ansvar för personalfrågor. Till stöd för alla har vi även en kontorschef.