MEDARBETARE

Vi är kvinnor och män i blandade åldrar. Flera medarbetare har studerat och arbetat på andra platser i Europa.

Vi har en positiv inställning till att lära och ta till oss ny kunskap och kompetens.

Vi vill ha ett öppet och trivsamt arbetsklimat där vi vågar anta utmaningar och kan bygga vidare på förtroendet för den samlade kraften och förmågan i ett gott samarbete.