ÄLVÄNGENS RESECENTRUM

2012
Älvängen, vid E45, Ale kommun
Västtrafik
Sjögren Arkitekter AB

Byggnaden består av en på tre sidor uppglasad vänthall öppen i två plan, samt två mer slutna enheter i ett plan vilka i huvudsak innehåller pausutrymmen för Västtrafik respektive kioskverksamhet. Dessa tre delar försörjs av ett teknikutrymme vilket är förlagt till ett entresolplan över pausutrymmen för bussförare. Entréer till resecentrumet är förlagda till byggnadens långsidor och ansluter därmed till två etablerade stråk. Formmässigt är byggnaden att betrakta som en volym, utvändigt klädd i natursten. Utgångspunkt för byggnadens formspråk har varit relationen till den intilliggande pendeltågsstationen, vilken kontoret tidigare projekterat.