ANKARPARKEN

2011
Västra hamnen, Malmö
Hökerum Bygg AB
Sjögren Arkitekter AB

Vi har efter ett parallellt arkitektuppdrag fått fortsatt förtroende av Hökerum Bygg AB att arbeta vidare med utvecklingen av kv 18, Masthusen i Västra hamnen i Malmö.

Projektet omfattar en nybyggnation för bostadsrätter om ca 100 lägenheter och ca 900 kvm lokaler i markplan längs Västra Varvsgatan.