ALE PENDELTÅGSTATIONER

2006-2012
Ale kommun
Västtrafik
Frenning & Sjögren Arkitekter AB

Inom ramen för projektet ”Bana väg i Väst” utvidgar Trafikverket Norge-Vänernbanan till dubbelspår. En fördubbling av kapaciteten medför en möjlighet att stärka den regionala utvecklingen genom att etablera en pendeltågslinje som avsevärt kortar dagens restid mellan Göteborg och Trollhättan. Vi har projekterat 6 pendeltågstationer längs sträckan samt ett resecentrum i Älvängen.