VÄRLDSKULTURMUSEET

2004
Södra vägen 54, Göteborg
Statens Fastighetsverk, SFV
Sjögren Arkitekter AB
Brisac Gonzalez architecture, London

Vi har som ’associate archtect’ till Brisac, Gonzalez architecture, London, på uppdrag av Statens Fastighetsverk, varit ’projekterande arkitekt’ och generalkonsult i detta projekt. Vårt ansvar innebar förutom att producera traditionella A-handlingar alltså även att svara för projekteringsledning, cad-samordning, kvalitets- och miljösamordning samt inte minst kostnadsstyrning.

Vi medverkade i fastighetsverkets upphandlingsarbete och fick lämna synpunkter vid valet av konsulter. Vårt ansvar för kostnader innebar att projekterade lösningar i kalkyl inte fick överstiga en viss given ram. Om så skulle vi få svara för omprojektering utan ersättning.