GAMLESTADENS RC

2009-2012
Gamlestaden, Göteborg
Västtrafik
Trafikverket
Trafikkontoret
Phil & Søn AS
Frenning & Sjögren Arkitekter AB

En knutpunkt som samlar pendeltåg, spårvagnar och bussar är en viktig del av det framtida Gamlestadens Torg. Stationens placering i fonden av stadsdelens huvudstråk, Artillerigatan, betonar också dess betydelse för hela stadsdelen. Väderskydd och Terminal är utformade för att tillsammans ge Artillerigatan en avslutning, men också erbjuda en tydlig koppling till andra delar av Göteborg. Från det framtida torget ska reseslagen och dess hållplatslägen bli visuellt tydliga genom att hållplatserna markeras av dess väderskydd. Varje väderskydd är synligt från torget samtidigt som resenärerna från varje väderskydd ser torget.