MOTALABRON

2001-2013
Motalaviken, Motala
Trafikverket
NCC
SCC/Ramböll
Sjögren Arkitekter AB

Vi deltog tillsammans med SCC (nuvarande Ramböll) i en inbjuden projekttävling om en ny landsvägsbro över Motalaviken som skulle leda riksväg 50 i en ny sträckning förbi centrala Motala. Som arkitekt i teamet hade vi ansvaret för det ’gestaltningskoncept’ som sedan valdes för det stålbroalternativ vi presenterade.

Utgångspunkten för gestaltningen handlade mycket om att låta både väglinjen och profilen löpa helt ostörda genom landskapet. Det skulle inte för trafikanterna upplevas några brott eller markerade övergångar där bron började eller slutade. Gradvisa övergångar i en enda mjuk, hel och harmonisk rörelse var målet.