FRÖLUNDA RESECENTRUM

2011
Västra Frölunda
Västtrafik AB
Sjögren Arkitekter AB

Byggnaden sträcker sig längs Näverlursgatan och bildar tillsammans med butiker och verksamheter en trevlig gårdsgata. Denna småskalighet står i värdefull kontrast mot områdets storskaliga karaktär. Undervåningen är uppglasad och transparent med nära kontakt mellan insida och utsida. Övervåningen är utförd med en annan fasad med syfte att skapa en varm ljuskaraktär kvällstid – en lykta. Byggnaden öppnar sig i entré med dubbel takhöjd för att skapa rymd och kontakt mellan planen. Två symmetriska trapphus skapar en vertikal stomme, mellan vilka det utförs öppna rumsligheter i båda planen.