VASAPLATSEN

2016-
Göteborg
Wilundia AB
Sjögren Arkitekter AB

I befintliga fastigheter från 1800-talets slut, belägna vid Vasaplatsen i Göteborg, byggs två kallvindar om till kontorslokaler. Vindarnas karaktär bevaras och förstärks där nya ljusinsläpp tillåter dagsljus att leta sig ner längs murstockar och takstolar ner i rumsligheterna.

Grundförutsättningen för ombyggnationen är att den ska vara reversibel. Detta för att framtida generationer ska ha möjlighet att återgå till ursprungligt utförande i de fall det önskas.