GREVEGÅRDEN

2017-2018
Tynnered, Västra Frölunda
Familjebostäder
MVB
Sjögren Arkitekter AB

För att sluta kvarter byggda med 60-talets öppna kvartersstruktur, gestaltas tre nya huskroppar som tillför något nytt och spännande till området, samtidigt som de harmonierar med de befintliga husen. Projektet ingår i en satsning på att bryta segregationen och att lyfta området kring Opaltorget. 

De tre huskropparna byggs i fem våningar utan källare och med en indragen sjätte terrassvåning. Gavlarna flankeras av tillhörande komplementbyggnader, som blir en förlängning av sockeln både i material och skala. som rymmer bland annat cykelförråd. 

För att skapa ett effektivt och ekonomiskt byggande, som leder till lägre hyror för de boende, utgörs fasaden av prefabricerade betongelement. Dessa målas i en tegelröd kulör, liknande teglet som gjuts in i sockelvåningens fasad.

Här får hyresgäster tvätta utan tvättmedel, SVT NYHETER

Familjebostäder i Göteborg