NY GENERATION JÄRNVÄG

Göteborg
Trafikverket
Sjögren Arkitekter AB

På uppdrag av Trafikverket har
Sven Magnus Sjögren, Sjögren Arkitekter, tillsammans med Jonas Borglund,
Borban Consulting Group, fått uppdraget att fungera som Processledare Arkitektur med ansvar för samordning av gestaltningen av Ny Generation Järnväg, med sträckning mellan Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg via Jönköping.

Kvalitetsprogram Arkitektur, TRV 2017.02.28, utgjorde utgångspunkten för vårt uppdrag.