NORRGÅRDSHUSEN

2016 –
Åkersberga, Österåker
Wallenstam AB
Bygg R1
Sjögren Arkitekter AB

I Åkersberga startade under våren 2018 byggnationen av 128 lägenheter.

Den övergripande gestaltningsidén för den nya bebyggelsen är att bringa ordning och struktur till platsen. Den nya bebyggelsen är därför sammanhållen och enhetlig till sin karaktär.

Huskropparna har passats in i terrängen och betonar befintliga rörelsemönster i området. En sidledes förskjutning i byggnadsvolymerna markerar entréerna och bryter upp skalan på gatunivå i en sekvens av mindre rumsligheter.