KV LIEN

2005-2010
Solberga, Malmö
MKB Fastigheter
Sjögren Arkitekter AB

Projektet består av ett seniorboende med 46 lägenheter samt gemensamma lokaler i markplan och en mindre vindsvåning.

På initiativ ifrån en grupp äldre Malmöbor som var intresserade av ett modernt, tryggt och centralt boende med möjligheter till gemensamma aktiviteter och funktioner har detta boende tillkommit.

Som ett uttryck för den känsla av gemenskapsboende som de äldre efterfrågade föreslog vi en lösning med loftgångar som vänder sig mot ett centralt gårdsrum.