PIR

2017
Kullaviks hamn
Henrik Müntzing 
Sjögren Arkitekter AB

Restaurang PIR ligger i Kullaviks hamn. Konstruktionen, som utgår från tre containers, möjliggör den säsongsbaserade verksamheten.