ÄLVUDDEN

2015-
Älvudden, Göteborg
Svenska Hus
Sjögren Arkitekter AB

På Älvudden, norr om där Säveån mynnar ut i Göta Älv, har vi ritat ett förslag till ett nytt djursjukhus för Blå Stjärnan. Här ryms även kontorslokaler i en högre byggnadskropp.