UTV. ÖSTRA SJUKHUSET

2016
Östra Sjukhuset, Göteborg
Västfastigheter
Sjögren Arkitekter AB

Utvecklingsplan med gestaltningsprinciper

Uppdraget bestod i att ta fram en vision för Östra sjukhusets utveckling, inom ramen för existerande detaljplan, för att försäkra sig om att inte låsa upp framtida användning av tomten med dagens nybyggnation.

Arbetet stämdes av löpande med representanter från Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionservice m.fl. Utöver detta intervjuades sakkunniga vars kunskap arbetades in i projektet.

Resultatet blev en rapport som ligger till grund för kommande byggnation på området. En karta för framtida expansion som tar hänsyn till vårdens, stadens och naturens behov på lång sikt.