HAMMARPARKEN

2013
Eriksberg, Uppsala kommun
Wallenstam AB
Sjögren Arkitekter AB

Förslaget tar sin utgångspunkt i existerande rörelsemönster i Hammarparken.

Dagens stråk förhåller sig på ett direkt och naturligt sätt till topografin, vegetation och kopplingar inom- och utom projektområdet.

Vi vill förstärka och förtydliga dessa rörelser. Bevarandet av strukturen är ett sätt att integrera den nya bebyggelsen i dagens Eriksberg, att visa respekt för naturen och för de boende i stadsdelen med deras invanda rörelsemönster.