RUDBODA

2014
Lidingö, Lidingö stad
Stena Fastigheter AB
Sjögren Arkitekter AB

Tävlingsuppgiften bestod i att gestalta hyresbostäder för tre områden med varierade förutsättningar. Förslaget redovisar 154 hyresrätter i sju byggnader.

Tre av byggnaderna möter angränsande naturmark i slänt. Genom att placera husen delvis upphöjda på pelare med indragen sockelvåning kan stora delar av den befintliga terrängen och vegetationen bevaras intakt. Lidingöloppet skulle kunna passera under denna del av byggnaderna.

Tre byggnader anvisades för studentboende. Dessa byggnader står placerade på en kulle nära angränsande Rudboda torg. Den avkristnade kyrkan föreslås bevaras och användas som en kollektiv förlängning av bostaden.