CANNING

2016
Strömstad
DMJ Bygg AB
Sjögren Arkitekter AB

Tillsammans med DMJ Bygg och BOGL landskapsarkitekter har vi tagit fram ett förslag på en ny stadsdel i centrala Strömstad.

Vår önskan är att skapa en stadsdel som använder och belyser områdets många kvaliteter: den industriella historien, havet, terrängen, det klippiga landskapet och det gröna parkbältet i öst.

Detta genom att bevara nyckelbyggnader och anpassa den nya bebyggelsen till specifika situationer i området. Stadsstrukturen syftar också till att skapa ett bra mikroklimat med skyddade och soliga platser för att ge en socialt som ekologiskt hållbar kuststad.