ST. GERTRUD

2010 – 2015
Kungsbacka
Aranäs AB
Sjögren Arkitekter AB

Vi har för Aranäs gjort en studie för utvecklingen av Kv St Gertrud i Kungsbacka centrum. Förslaget definierar en tydlig stadspark som omfamnar flera viktiga samhällsfunktioner. Denna ’parkstad’ med blandat innehåll av bostäder, kommersiella, rekreativa, landskapliga som kulturella värden inom ett sammanhållet område bidrar till att ge identitet åt staden som helhet.

En högre byggnad i parken föreslås bli ett nytt landmärke och framtida nav i Kungsbacka. Den gamla stadskärnan utgör ett ’riksintresse’ och med parken vill vi tydliggöra det historiskt väl förankrade stadsbrynet. Det nya och det gamla möter varandra med Stadsparken som en mellanliggande grön buffert.