TOLLERED

2016
Tollered, Lerum
Wästbygg AB
Sjögren Arkitekter AB

Utgångspunkten för förslaget är att ta vara på platsens karaktär med hänsyn både till den kulturhistoriska miljön och naturlandskapet. Detta återspeglas på alla nivåer, från områdets övergripande struktur till valet av trä som bärande konstruktion och fasadmaterial. Bebyggelsen är strukturerad i två lager.

De yttre byggnaderna leder in naturen i området med sina gavlar mot gatan och den omgivande terrängen.
Den inre bebyggelsen hämtar inspiration från det traditionella gårdstunet och platser bildas, både in mot områdets mitt och ut mot husen i den yttre kransen.