TROLLESUNDS GÅRDAR

2014 –
Bandhagen, Stockholm
Wallenstam AB
Sjögren Arkitekter AB

På uppdrag av Wallenstam AB ritar vi 158 bostadsrätter längs med Trollesundsvägen fördelat på sju hus.

Stadsvillorna ligger längs Trollesundsvägen. De placeras med gavlarna vända mot vägen vilket låter ljus strila och reflekteras mellan husen samt erbjuder blickar mot naturen i väst.

Den jämna fördelningen av husen och den för området nya typologin bildar en tydlig årsring som kompletterar grannskapsenheten i väst och områdets varierade skalor i öst.

Arbetet har löpt från detaljplanearbete och arbete med kvalitetsprogram till bygghandling och är nu inne i produktionsfas.