TRÄDGÅRDSPORTEN

2014-
Bollmora allé, Tyresö Kommun
Wallenstam AB
Sjögren Arkitekter AB

Kv Trädgårdsporten utgör första mötet med Tyresös stadsmiljö för resenärer längs Tyresövägen. Tre byggnader med fyra till sju våningar omsluter en gård som öppnar sig mot stadsdelens nya torg.

Projektet omfattar 184 st små hyresrätter samt en lokal mot torget. Kvarterets byggnader har en sammanhållen karaktär och bildar en helhet med det direkt angränsande kvarteret i söder.

Gestaltningens avsikt är att bilda en samstämmighet mellan de båda kvarteren inom vilken byggnadernas skilda struktur ändå framkommer. Trapphusen har entréer mot gatan och släpper in rikligt med dagsljus.