GJUTERIET 18

2011-
Limhamn, Malmö
Wihlborgs Fastigheter AB
Sjögren Arkitekter AB

Vi har på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter AB bistått Malmö stad i arbetet med Dp 5220, Gjuteriet 18.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som antagits av stadsbyggnadsnämnden vid sammanträde 2014-11-13.