KV VITA BJÖRN

2012-2014
Majorna, Göteborg
Wallenstam
DMJ Bygg AB
Sjögren Arkitekter AB

Gällande detaljplan, ”Bostäder och handel vid Amiralitetsgatan”, ger utrymme för en ny byggnad i 8 våningar och en total byggnadsarea på 500 m2. Utöver detta medges den befintliga butiken under gårdsytan att expandera till 1700 m2.
Genom att bejaka en rationell struktur, som närmar sig idealen från 60-talet då kvarteret uppfördes, erbjuds förutsättningar för att skapa en grafiskt tydlig byggnad samt att lägga energi och resurser på att förfina ett begränsat antal detaljer. Målet är att det nya bostadshuset samt butikslokalen ska vara med och lyfta upplevelsen av kv. Vita Björn som helhet.