ED SEKTIONEN

1999 – 2003
Hörsalsvägen, Göteborg
Akademiska hus
Erseus, Frenning & Sjögren Arkitekter AB

Om- och tillbyggnad i etapper för Elektro- och datortekniksektionen på Chalmers Tekniska Högskola.