VÄRLDSKULTURMUSEET

2004-
Södra vägen 54, Göteborg
Statens Fastighetsverk, SFV
Frenning & Sjögren Arkitekter AB
Brisac Gonzalez architecture, London

Vi har som ’associate archtect’ till Brisac, Gonzalez architecture, London, på uppdrag av Statens Fastighetsverk, varit ’projekterande arkitekt’ och generalkonsult i detta projekt. Vårt ansvar innebar förutom att producera traditionella A-handlingar alltså även att svara för projekteringsledning, cad-samordning, kvalitets- och miljösamordning samt inte minst kostnadsstyrning.

Vi medverkade i fastighetsverkets upphandlingsarbete och fick lämna synpunkter vid valet av konsulter. Vårt ansvar för kostnader innebar att projekterade lösningar i kalkyl inte fick överstiga en viss given ram. Om så skulle vi få svara för omprojektering utan ersättning.