JÄRNET 7

2015-
Bollmora Allé, Tyresö, Stockholm
Wallenstam AB
Sjögren Arkitekter AB

På uppdrag av Wallenstam har vi ritat 221 lägenheter i två öppna kvarter vid Bollmora Allé på Tyresö. Tomtens långa gatufasad mot Bollmora idrottsplats har brutits upp och rytmiseras i sex gavlar med en passage i mitten på planområdet.

Fyra grovt putsade lamellvolymer ställs mot två blanka kubiska klinkerkroppar, gemensamt för byggnaderna är den granitsockel som löper på samma höjd i kvarteren. Kropparna förbinds med loftgångar och akustiska glasskärmar som också skapar inglasade kvartersentréer.

Arbetet har löpt från detaljplanearbete och arbete med kvalitetsprogram till systemhandlingar och är nu inne i bygghandlingsfasen.

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image