TROLLESUNDS GÅRDAR

2014-
Bandhagen, Stockholm
Wallenstam AB
Sjögren Arkitekter AB

På uppdrag av Wallenstam AB ritar vi 158 bostadsrätter längs med Trollesundsvägen fördelat på sju hus.

De föreslagna stadsvillorna sprids jämnt fördelade längs Trollesundsvägen. De
placeras med gavlarna vända mot vägen vilket låter ljus strila och reflekteras
mellan husen samt erbjuder blickar mot naturen i väst.

Den jämna fördelningen
av husen och den för området nya typologin bildar en tydlig årsring som
kompletterar grannskapsenheten i väst och områdets varierade skalor i öst.

Arbetet har löpt från detaljplanearbete och arbete med kvalitetsprogram till systemhandlingar.

nivo slider image nivo slider image nivo slider image